ارور ماشین لباسشویی, ارور ها, کدهای خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك

کدهای خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

کدهای خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك

جهت بررسی کدهای خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك باید از دانش کافی در این زمینه برخوردار باشید؛ بنابراین در دفترچه راهنمایی که به همراه لباسشویی ارائه می‌شود انواع کدهای خطا و علت رخ دادن آن‌ها نوشته شده است.

با این وجود ممکن است به تمام خطا یا ارورهای لباسشویی اشاره نشده باشد و خطاهای مبهمی بر روی پنل به نمایش گذاشته شوند.

هر خطا به دلیل بروز مشکل در قسمت خاصی رخ می‌دهد و جهت برطرف کردن آن باید عیب یابی دقیق لباسشویی انجام شده و قطعه آسیب دیده با قطعه سالم تعویض شود؛ بنابراین به شما توصیه می‌کنیم این امر را به تعمیرکاران خبره نمایندگی بسپارید تا مشکلات لباسشویی به طور کامل برطرف شده و دستگاه مانند روز اول قابل استفاده باشد.

نوع خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك: ارور 7E

علت رخ دادن خطا یا ارور 7E

 • آب وارد لباسشویی نمی‌شود.
 • شیر برقی لباسشویی از کار افتاده است.
 • درب لباسشویی بسته نشده است.
 • شیر آب ورودی لباسشویی بسته است.
 • برد لباسشویی مشکل دارد.

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور 7E

 • وضعیت شیر برقی را چک کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
 • شیر آب ورودی لباسشویی را باز کنید.
 • مسدود نبودن شلنگ ورود آب و خم نبودن آن را چک کنید.
 • از بسته بودن درب لباسشویی اطمینان حاصل کنید.
 • وضعیت برد لباسشویی را چک کرده و مشکل را برطرف کنید.

[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-ماشین-لباسشویی-جنرال-الكتريك.png’ attachment=’7176′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك: ارور DE

علت رخ دادن خطا یا ارور DE

 • باز بودن درب لباسشویی هنگام شستشوی لباس‌ها
 • خراب بودن میکروسوییچ درب
 • بروز مشکل در برد لباسشویی

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور DE

 • درب لباسشویی را بسته و از سالم بودن میکروسوییچ درب اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت نیاز میکروسوییچ درب را تعویض کنید.
 • برد اصلی لباسشویی را چک کرده و اتصالی‌ها و مشکلات به وجود آمده را برطرف کنید.

[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-ماشین-لباسشویی-جنرال-الكتريك2.png’ attachment=’7177′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك: ارور UE

علت رخ دادن خطا یا ارور UE

 • بار موجود درون لباسشویی نامتوازن است.
 • لباس‌ها در هم گره خورده‌اند.
 • وزن لباس‌ها بیشتر از ظرفیت تعیین شده برای لباسشویی می‌باشد.

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور UE

 • لباسشویی را خاموش کرده و لباس‌های اضافی را از آن خارج کنید.
 • اگر لباس‌ها گره خورده‌اند، آن‌ها را از هم جدا کرده و مجدداً درون دستگاه قرار دهید.
 • وضعیت دیگ لباسشویی را بررسی کنید.

[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-ماشین-لباسشویی-جنرال-الكتريك3.png’ attachment=’7178′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك: ارور OE

علت رخ دادن خطا یا ارور OE

 • آب درون لباسشویی بیش از اندازه تعیین شده است.
 • شیر برقی از کار افتاده است.
 • پمپ تخلیه خراب است.
 • سنسور تشخیص میزان سطح آب لباسشویی عمل نمی‌کند.
 • برد لباسشویی فرمان توقف عمل آبگیری را صادر نمی‌کند.

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور OE

 • وضعیت شیر برقی را چک کرده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
 • عملکرد پمپ تخلیه لباسشویی را چک کنید.
 • سنسور تشخیص میزان آب لباسشویی را تعویض کنید.
 • وضعیت برد لباسشویی را چک کرده و مشکلات احتمالی را برطرف کنید.

کدهای خطا یا ارور مشابه با کد خطای فوق:E23
[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-ماشین-لباسشویی-جنرال-الكتريك4.png’ attachment=’7179′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك: ارور E22

علت رخ دادن خطا یا ارور E22

 • آب درون لباسشویی پر نمی‌شود.
 • آب گیری لباسشویی کند است.
 • شیر برقی از کار افتاده است.
 • شلنگ ورودی آب خم شده است.

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور E22

 • وضعیت شیر برقی را چک کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
 • شلنگ ورودی آب را بررسی کنید.
 • از باز بودن شیر آب لباسشویی و قطع نبودن جریان آب شهری اطمینان حاصل کنید.

[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-ماشین-لباسشویی-جنرال-الكتريك5.png’ attachment=’7180′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك: ارور E30

علت رخ دادن خطا یا ارور E30

 • آب درون لباسشویی تخلیه نمی‌شود.
 • شلنگ تخلیه آب مسدود شده است.
 • پمپ تخلیه سوخته است.
 • برد لباسشویی فرمان تخلیه آب را صادر نمی‌کند.

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور E30

 • عملکرد پمپ تخلیه را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
 • عواملی که سبب مسدود شدن شلنگ تخلیه شده‌اند را برطرف نمایید.
 • وضعیت برد لباسشویی را بررسی کرده و ایرادات احتمالی را برطرف نمایید.
 • سیم کشی‌های درون لباسشویی را بررسی کرده و اتصالی‌ها را برطرف کنید.

[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-ماشین-لباسشویی-جنرال-الكتريك6.png’ attachment=’7181′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك: ارور E38

علت رخ دادن خطا یا ارور E38

 • دیسپنسر لباسشویی دچار مشکل شده است.

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور E38

 • اجزای دیسپنسر را بررسی کرده و مشکل را برطرف نمایید.

کدهای خطا یا ارور مشابه با کد خطای فوق:E39
[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-ماشین-لباسشویی-جنرال-الكتريك7.png’ attachment=’7182′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك: ارور E42

علت رخ دادن خطا یا ارور E42

 • وجود جریان زیاد درون موتور لباسشویی
 • بروز مشکل در برد کنترل اینورتر

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور E42

 • وضعیت موتور لباسشویی را بررسی کرده و مشکلات احتمالی را برطرف کنید.
 • برد کنترل اینورتر را چک کرده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

کدهای خطا یا ارور مشابه با کد خطای فوق:E45
[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-ماشین-لباسشویی-جنرال-الكتريك8.png’ attachment=’7183′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

تماس با نمایندگی ماشین لباسشویی جنرال الكتريك

اگر با کدهای خطا یا ارور ماشین لباسشویی جنرال الكتريك آشنایی کافی ندارید، به شما پیشنهاد می‌کنیم از طریق شماره‌های 22737566 و 88592615 و 55810742 و 44287993 با نمایندگی مجاز تماس حاصل کنید تا تعمیرکاران نمایندگی در کمترین زمان در محل حاضر شوند و با مناسب‌ترین هزینه عیب یابی و تعمیر لباسشویی را انجام دهند.
[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/بنر-شماره-22-و-44-1.jpg’ attachment=’4936′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *