ارور ماشین لباسشویی, ارور ها, کدهای خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس

کدهای خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

کدهای خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس

در صورتی که با کدهای خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس آشنایی کافی داشته باشید، به خوبی می‌توانید مشکلاتی که هنگام شستشوی لباس‌ها به وجود می‌آیند را شناسایی و برطرف کنید. به عنوان مثال در صورتی که ماشین لباسشویی دارای نشتی باشد، ممکن است درب بسته نبوده یا شیلنگ تخلیه پاره یا خم شده باشد. همچنین استفاده بیش از حد از پودر لباسشویی می‌تواند سبب بیرون ریختن کف و آب از درب لباسشویی شود.

خطاهایی که به دلیل مسدود بودن شلنگ تخلیه، بسته نبوده درب یا باز نبودن شیر آب لباسشویی رخ می‌دهند. به راحتی قابل شناسایی و برطرف کرده هستند؛ اما برای بررسی مشکلاتی که به موتور، برد یا سیم کشی داخلی لباسشویی مربوط است، باید از تعمیرکاران نمایندگی که از تجربه کافی در این زمینه برخوردار هستند کمک بگیرید.
[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-لباسشویی-الكترولوكس.jpg’ attachment=’7023′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس: ارور E10

علت رخ دادن خطا یا ارور E10

 • ماشین لباسشویی به خوبی آبگیری نمی‌کند.
 • شیر آب ورودی بسته است.
 • آب به طور کامل قطع شده است.
 • فیلتر ورودی آب لباسشویی مسدود شده است.
 • شیر برقی خراب است.
 • مدار برد لباسشویی مشکل دارد.

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور E10

 • شیر آب لباسشویی را چک کرده و از باز بودن آن اطمینان حاصل کنید.
 • وضعیت شیر برقی را چک کرده و در صورتی نیاز آن را تعویض نمایید.
 • مدار برد لباسشویی را بررسی کنید و از صادر شدن فرمان آب گیری توسط برد اطمینان حاصل نمایید.
 • فیلتر ورودی آب را تمیز کنید.

[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-لباسشویی-الكترولوكس2.png’ attachment=’7024′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس: ارور E11

علت رخ دادن خطا یا ارور E11

 • آب بیش از حد اندازه وارد لباسشویی شده است.
 • شیر برقی لباسشویی از کار افتاده است.
 • مدار برد دستگاه دچار مشکل شده است.

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور E11

 • وضعیت شیر برقی لباسشویی را چک کنید.
 • عملکرد مدار برد لباسشویی را چک کرده و از درست کار کردن آن اطمینان حاصل کنید.

[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-لباسشویی-الكترولوكس3.png’ attachment=’7025′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس: ارور E13

علت رخ دادن خطا یا ارور E13

 • آب به هیچ عنوان وارد لباسشویی نمی‌شود.
 • شیر برقی لباسشویی خراب شده است.
 • فشار آب کم است.
 • درب لباسشویی به درستی قفل نشده است.

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور E13

 • وضعیت شیر برقی لباسشویی را بررسی کنید.
 • فشار آب را چک کنید و در صورت کم بودن فشار آب لباسشویی را از برق خارج کنید.
 • وضعیت میکروسوییچ درب را چک کرده و از بسته بودن درب لباسشویی اطمینان حاصل کنید.

[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-لباسشویی-الكترولوكس4.jpg’ attachment=’7026′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس: ارور E20

علت رخ دادن خطا یا ارور E20

 • تخلیه آب به درستی انجام نمی‌شود.
 • پمپ تخلیه سوخته است.
 • مسیر تخلیه آب مسدود شده است.
 • بروز مشکل در عملکرد برد لباسشویی
 • درست نبودن سیم کشی داخلی دستگاه

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور E20

 • وضعیت پمپ تخلیه را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.
 • خم یا پاره نبودن شلنگ تخلیه آب را چک کنید.
 • از مسدود نبودن شلنگ تخلیه آب اطمینان حاصل کنید.
 • وضعیت برد لباسشویی را به دقت مورد بررسی قرار دهید.
 • سیم کشی‌های داخلی دستگاه را چک کرده و اتصالی‌ها را برطرف نمایید.

کدهای خطا یا ارور مشابه با کد خطای فوق: E21 و E23 و E24

نوع خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس: ارور E31

علت رخ دادن خطا یا ارور E31

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور E31

 • عملکرد هیدروستات را چک کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
 • از سالم بودن مخزن و شیلنگ هیدروستات اطمینان حاصل کنید.
 • مدار برد لباسشویی را بررسی کنید.
 • سیم کشی‌های درونی دستگاه را چک کرده و از قطع نبودن سیم‌ها اطمینان حاصل کنید.

کدهای خطا یا ارور مشابه با کد خطای فوق: E32
[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-لباسشویی-الكترولوكس5.png’ attachment=’7027′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس: ارور E40

علت رخ دادن خطا یا ارور E40

 • درب لباسشویی بسته نشده است.
 • میکروسوییچ درب از کار افتاده است.
 • عوامل خارجی مانع از بسته شدن درب شده است.
 • ارتباط بین درب لباسشویی و برد اصلی قطع شده است.

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور E40

 • ارتباط بین برد اصلی و درب لباسشویی را چک کرده و قطع شدگی‌های احتمالی سیم­‌ها را برطرف کنید.
 • وضعیت میکروسوییچ درب را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.
 • عوامل خارجی را که مانع از بسته شدن درب می‌شوند برطرف کنید.

کدهای خطا یا ارور مشابه با کد خطای فوق: E41 و E42 و E43
[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-لباسشویی-الكترولوكس6.png’ attachment=’7028′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

نوع خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس: ارور EF

علت رخ دادن خطا یا ارور EF

 • لباسشویی نشتی آب دارد.
 • سنسور کف لباسشویی از کار افتاده است.
 • مدار برد دستگاه دچار مشکل شده است.

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور EF

 • وضعیت سنسور کف لباسشویی را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
 • مدار برد لباسشویی را چک کرده و مشکلات احتمالی را برطرف کنید.

[/av_textblock]

[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/کدهای-خطا-یا-ارور-لباسشویی-الكترولوكس7.png’ attachment=’7029′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

تماس با نمایندگی مجاز لباسشویی الكترولوكس

با توجه به این که بررسی کدهای خطا یا ارور لباسشویی الكترولوكس و برطرف کردن مشکلات احتمالی نیاز به تخصص و تبحر ویژه‌ای دارد. به شما پیشنهاد می‌کنیم از طریق شماره‌های 22737566 و 88592615 و 55810742 و 44287993 با نمایندگی مجاز تماس حاصل کنید. تا تعمیرکاران متبحر نمایندگی جهت عیب یابی و تعمیر لباسشویی در محل حاضر شوند و کلیه مشکلات را برطرف کنند.
[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_image src=’http://takrepair.com/wp-content/uploads/بنر-شماره-22-و-44-1.jpg’ attachment=’4936′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_full]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *