ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ

جهت برطرف کردن هر ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ باید دفترچه راهنمایی که به همراه لباسشویی ارائه ‌شده است را به دقت بررسی کرده و علت بروز مشکل را شناسایی کنید؛ زیرا برخی از ارورهای لباسشویی به دلیل رخ دادن خطا در قسمت‌های الکترونیکی رخ می‌دهند و در صورتی که از تخصص کافی جهت تعمیر این قطعات برخوردار نباشید، تعمیرات ناقص می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به دستگاه وارد کرده و سبب از کار افتادن لباسشویی برای همیشه شود.

در ادامه برخی از انواع ارور لباسشویی بلومبرگ برای آشنایی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با ما همراه باشید و با این ارورها و روش برطرف کردن آن‌ها بیشتر آشنا شوید.

نوع ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ: ارور 01

علت رخ دادن ارور لباسشویی بلومبرگ
 • آبگیری نکردن لباسشویی
 • شیر آب لباسشویی بسته است.
 • شلنگ ورودی آب پیچ خورده است.
 • شیر برقی لباسشویی خراب شده است.
 • فیلتر ورودی آب مسدود است.
 • برد لباسشویی مشکل دارد و دستور آبگیری را صادر نمی‌کند.
 • سیم کشی‌های داخل لباسشویی مشکل دارند.
نحوه برطرف کردن ارور 01
 • وضعیت شیر آب لباسشویی را چک کرده و از باز بودن شیر و کم فشار نبودن آب اطمینان حاصل کنید.
 • پیچ خوردگی‌های شلنگ ورودی آب را اصلاح کرده و فیلتر ورودی آب لباسشویی را پاکسازی نمایید.
 • عملکرد شیر برقی لباسشویی را چک کرده و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.
 • وضعیت برد لباسشویی را بررسی کرده و تعمیرات لازم را انجام دهید.
 • سیم کشی‌های درون لباسشویی را چک کرده و قطع شدگی‌های احتمالی را برطرف کنید.
ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ

نوع ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ: ارور 02

علت رخ دادن ارور لباسشویی بلومبرگ

 • آب لباسشویی تخلیه نمی‌شود.
 • پمپ تخلیه سوخته است.
 • سنسور تنظیم سطح آب از کار افتاده است.
 • شلنگ تخلیه آب پیچ خورده یا مسدود شده است.
 • برد لباسشویی فرمان تخلیه آب را صادر نمی‌کند.
 • سیم کشی‌های لباسشویی اتصالی دارند.

نحوه برطرف کردن ارور 02

 • وضعیت شلنگ تخلیه آب را چک کرده و پیچ خوردگی‌های آن را برطرف کنید.
 • عواملی که سبب مسدود شدن شلنگ تخلیه شده‌اند را برطرف نمایید.
 • عملکرد پمپ تخلیه را چک کرده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
 • وضعیت برد لباسشویی را چک کرده و مشکلات احتمالی را برطرف نمایید.
 • سیم کشی‌های درون دستگاه را چک کرده و اتصالی‌ها و قطع شدگی‌ها را اصلاح کنید.
ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ

نوع ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ: ارور 03

علت رخ دادن ارور لباسشویی بلومبرگ

 • ترموستات لباسشویی دچار مشکل شده است.
 • سیم‌های ترموستات قطع شده‌اند.
 • برد اصلی لباسشویی مشکل دارد.

نحوه برطرف کردن ارور 03

 • مقدار اهم ترموستات لباسشویی را چک کنید.
 • عملکرد ترموستات را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.
 • وضعیت برد اصلی و سیم کشی‌های لباسشویی را بررسی کرده و مشکلات احتمالی را برطرف نمایید.
ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ

نوع ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ: ارور 04

علت رخ دادن ارور لباسشویی بلومبرگ

 • ترمینال موتور اتصالی دارد.
 • موتور لباسشویی دچار مشکل شده است.

نحوه برطرف کردن ارور 04

 • وضعیت ترمینال موتور را بررسی کرده و اتصالی‌های ایجاد شده را برطرف کنید.
 • عملکرد موتور لباسشویی را چک کرده و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.
ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ

نوع ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ: ارور 05

علت رخ دادن ارور لباسشویی بلومبرگ

 • دمای آب درون لباسشویی قابل تنظیم نیست.
 • سنسور تنظیم دما از کار افتاده است.

نحوه برطرف کردن ارور 05

 • وضعیت سنسور تنظیم دما را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.
ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ

نوع ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ: ارور 06

علت رخ دادن ارور لباسشویی بلومبرگ

 • تاکومتر موتور مشکل دارد.
 • موتور لباسشویی درست کار نمی‌کند.
 • سیم‌های ارتباطی قطع شده‌اند.
 • برد لباسشویی دستورات کاربر را اجرا نمی‌کند.

نحوه برطرف کردن ارور 06

 • مقدار اهم تاکومتر را بررسی کنید.
 • وضعیت موتور لباسشویی را چک کرده و مشکلات احتمالی را برطرف کنید.
 • از سالم بودن برد لباسشویی و سیم‌های ارتباطی اطمینان حاصل نمایید.
ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ

نوع ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ: ارور 07

علت رخ دادن ارور لباسشویی بلومبرگ

 • درب لباسشویی به خوبی بسته نمی‌شود.
 • میکروسوییچ درب خراب شده است.
 • سیم‌های ارتباطی بین برد و درب دستگاه قطع شده‌اند.
 • برد لباسشویی فرمان قفل شدن درب را صادر نمی‌کند.

نحوه برطرف کردن ارور 07

 • عواملی که مانع از بسته شدن درب لباسشویی می‌شوند را برطرف کنید.
 • وضعیت میکروسوییچ درب را چک کرده و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.
 • سیم‌های ارتباطی بین برد و درب را چک کرده و اتصالی‌ها را برطرف کنید.
 • عملکرد برد لباسشویی را چک کرده و تعمیرات لازم را انجام دهید.
ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ

نوع ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ: ارور 09

علت رخ دادن ارور لباسشویی بلومبرگ

 • ارتباط بین برد و پنل لباسشویی قطع شده است.
 • دستورات کاربر اجرا نمی‌شوند.

نحوه برطرف کردن ارور 09

 • سیم‌های ارتباطی بین برد و پنل را چک کرده و قطع شدگی‌ها را اصلاح کنید.
 • ماشین لباسشویی را ریست کرده و از اول برنامه‌ریزی آن را انجام دهید.

نوع ارور 10 ماشین لباسشویی بلومبرگ

علت نمایش این ارور در صفحه نمایشگر سطح آب ورودی بیش از حد است و آب از ماشین لباسشویی بلومبرگ سر ریز می شود.

نحوه ی رفع ارور 10 ماشین لباسشویی بلومبرگ

مشکل سنسور سطح آب را بررسی کنید زیرا این قطعه دچار آسیب شده است و باید تعویض گردد هم چنین خرابی در هیدروستات نیز می تواند عامل این ارور باشد و در آخر برد الکترونیکی ماشین لباسشویی باید تست شود ، لباسشویی را از برق بکشید و با نمایندگی های مجاز ماشین لباسشویی بلومبرگ تماس بگیرید .

نوع ارور 11 ماشین لباسشویی بلومبرگ

مشکل در  حرارت آب شناسایی شده است و یا ماشین لباسشویی آب را گرم نمی کند و همین علت نمایش این کد خطا می باشد .

نحوه ی رفع ارور 11 ماشین لباسشویی بلومبرگ

برای رفع عیب باید سیم های ارتباطی بین المنت هیتر و ترموستات از لحاظ سلامت بررسی گردد ، به وسیله اهم متر مقدار مقاومت المنت و ترموستات اندازه گرفته شود و در صورت خرابی باید تعویض گردد .

نوع ارور 13 ماشین لباسشویی بلومبرگ

این ارور به این علت بوجود آمده است که یک مشکل در سرعت چرخش دیگ شستشو ماشین لباسشویی بلومبرگ شناسایی شده است .

نحوه ی رفع ارور 13 ماشین لباسشویی بلومبرگ

ممکن است کمربند ماشین لباسشویی شل شده باشد ، اتصالات موتور چک شود ، سیم ها از لحاظ سلامت و سیم کشی های تحت کنترل نیز بررسی شود ، برس های کربنی موتور را نیز چک کنید ، اتصال تاکو را نیز مشاهده کنید و در آخر احتمال سوختن موتور ماشین لباسشویی بلومبرگ وجود دارد و با نمایندگی های مجاز ماشین لباسشویی بلومبرگ تماس بگیرید .

علت ارور  18 ماشین لباسشویی بلومبرگ

این ارور به علت نامتعادل بودن ولتاژ برق ماشین لباسشویی حاصل می گردد .

رفع ارور 18 ماشین لباسشویی بلومبرگ

مطمئن شوید ماشین لباسشویی به ولتاژ درست و مناسب رسیده است ، چک کنید فیوز نشکسته باشد ، با اهم متر مقدار را اندازه بگیرید تا از سلامت آن اطمینان حاصل کنید ، در صورت عدم رفع کد خطا با نمایندگی های مجاز ماشین لباسشویی بلومبرگ تماس بگیرید .

بنر شرکتی

تماس با نمایندگی مجاز ماشین لباسشویی بلومبرگ

اگر با وجود مطالعه دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی بلومبرگ موفق به برطرف کردن ارورهای مختلف این دستگاه نشده‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنیم از طریق شماره‌های 02122737566 و 02144287993 با نمایندگی مجاز تماس حاصل کرده و درخواست تعمیر و عیب یابی لباسشویی را ثبت کنید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]